Biniam Ghirmay Hailu

Menu
€ 206.000
€ 207.000
€ 208.000
€ 209.000
€ 210.000
€ 211.000
12
18
24
6
Value: 208898.52374491
Value: 208836
€ 207.000
€ 208.000
€ 209.000
€ 210.000
€ 211.000
€ 212.000
27/09
26/09
25/09
24/09
23/09
Value: 210113.11857338
Value: 210115
Value: 210057
Value: 210009
Value: 209961
Value: 209913
Value: 209865
Value: 209763
Value: 209715
Value: 209667
Value: 209618
Value: 209567
Value: 209516
Value: 209465
Value: 209417
Value: 209369
Value: 209320
Value: 209271
Value: 209222
Value: 209174
Value: 209122
Value: 209073
Value: 209022
Value: 208970
Value: 208916
Value: 208868
Value: 208816
Value: 208855
Value: 208852
Value: 208836
€ 208.000
€ 210.000
€ 212.000
€ 214.000
27/09
25/09
23/09
21/09
19/09
17/09
15/09
Value: 209409.39634146
Value: 209524
Value: 209571
Value: 209622
Value: 209670
Value: 209719
Value: 209767
Value: 209683
Value: 209731
Value: 209683
Value: 209679
Value: 209722
Value: 209770
Value: 209817
Value: 209863
Value: 209750
Value: 209799
Value: 209846
Value: 209895
Value: 209944
Value: 209992
Value: 210039
Value: 210085
Value: 210133
Value: 210181
Value: 210230
Value: 210278
Value: 210337
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210483
Value: 210531
Value: 210579
Value: 210476
Value: 210427
Value: 210379
Value: 210329
Value: 210281
Value: 210231
Value: 210182
Value: 210132
Value: 210083
Value: 210026
Value: 209978
Value: 209926
Value: 209875
Value: 209822
Value: 209869
Value: 209820
Value: 209771
Value: 209720
Value: 209671
Value: 209623
Value: 209573
Value: 209621
Value: 209573
Value: 209522
Value: 209474
Value: 209426
Value: 209473
Value: 209491
Value: 209540
Value: 209514
Value: 209563
Value: 209514
Value: 209562
Value: 209510
Value: 209557
Value: 209604
Value: 209646
Value: 209695
Value: 209650
Value: 209698
Value: 209745
Value: 212985
Value: 212944
Value: 212992
Value: 213041
Value: 213087
Value: 213132
Value: 213180
Value: 213228
Value: 213180
Value: 213132
Value: 213083
Value: 213035
Value: 212987
Value: 212938
Value: 212890
Value: 212842
Value: 212793
Value: 212745
Value: 212697
Value: 212465
Value: 212417
Value: 212253
Value: 211978
Value: 211930
Value: 211882
Value: 211834
Value: 211786
Value: 211737
Value: 211689
Value: 211641
Value: 211593
Value: 211544
Value: 211496
Value: 211448
Value: 211400
Value: 211352
Value: 211303
Value: 211255
Value: 211207
Value: 211159
Value: 211111
Value: 211062
Value: 211014
Value: 210966
Value: 210918
Value: 210869
Value: 210243
Value: 210195
Value: 210145
Value: 210095
Value: 210115
Value: 210057
Value: 210009
Value: 209961
Value: 209913
Value: 209865
Value: 209763
Value: 209715
Value: 209667
Value: 209618
Value: 209567
Value: 209516
Value: 209465
Value: 209417
Value: 209369
Value: 209320
Value: 209271
Value: 209222
Value: 209174
Value: 209122
Value: 209073
Value: 209022
Value: 208970
Value: 208916
Value: 208868
Value: 208816
Value: 208855
Value: 208852
Value: 208836
€ 200.000
€ 205.000
€ 210.000
€ 215.000
27/09
23/09
19/09
15/09
11/09
07/09
03/09
30/08
Value: 202424.23586521
Value: 202412
Value: 202361
Value: 202265
Value: 202195
Value: 201880
Value: 201829
Value: 201436
Value: 201378
Value: 201422
Value: 201470
Value: 201517
Value: 201565
Value: 201951
Value: 203150
Value: 203140
Value: 203190
Value: 203234
Value: 203292
Value: 203254
Value: 203302
Value: 203351
Value: 203399
Value: 203446
Value: 203495
Value: 203543
Value: 203486
Value: 203542
Value: 203466
Value: 203505
Value: 203421
Value: 207615
Value: 207664
Value: 207527
Value: 207478
Value: 207238
Value: 207285
Value: 207331
Value: 207329
Value: 207376
Value: 207352
Value: 207401
Value: 207448
Value: 207496
Value: 207543
Value: 207591
Value: 207638
Value: 207659
Value: 207707
Value: 207756
Value: 207761
Value: 207809
Value: 207853
Value: 207900
Value: 207949
Value: 207998
Value: 208045
Value: 208093
Value: 208141
Value: 208190
Value: 208238
Value: 208256
Value: 208305
Value: 208354
Value: 208332
Value: 208380
Value: 208427
Value: 208475
Value: 208521
Value: 208569
Value: 208616
Value: 208665
Value: 208713
Value: 208672
Value: 208720
Value: 208768
Value: 208816
Value: 208863
Value: 208912
Value: 208960
Value: 209006
Value: 209055
Value: 209103
Value: 209151
Value: 209199
Value: 209247
Value: 209198
Value: 209224
Value: 209272
Value: 209321
Value: 209369
Value: 209418
Value: 209387
Value: 209434
Value: 209482
Value: 209529
Value: 209477
Value: 209524
Value: 209571
Value: 209622
Value: 209670
Value: 209719
Value: 209767
Value: 209683
Value: 209731
Value: 209683
Value: 209679
Value: 209722
Value: 209770
Value: 209817
Value: 209863
Value: 209750
Value: 209799
Value: 209846
Value: 209895
Value: 209944
Value: 209992
Value: 210039
Value: 210085
Value: 210133
Value: 210181
Value: 210230
Value: 210278
Value: 210337
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210483
Value: 210531
Value: 210579
Value: 210476
Value: 210427
Value: 210379
Value: 210329
Value: 210281
Value: 210231
Value: 210182
Value: 210132
Value: 210083
Value: 210026
Value: 209978
Value: 209926
Value: 209875
Value: 209822
Value: 209869
Value: 209820
Value: 209771
Value: 209720
Value: 209671
Value: 209623
Value: 209573
Value: 209621
Value: 209573
Value: 209522
Value: 209474
Value: 209426
Value: 209473
Value: 209491
Value: 209540
Value: 209514
Value: 209563
Value: 209514
Value: 209562
Value: 209510
Value: 209557
Value: 209604
Value: 209646
Value: 209695
Value: 209650
Value: 209698
Value: 209745
Value: 212985
Value: 212944
Value: 212992
Value: 213041
Value: 213087
Value: 213132
Value: 213180
Value: 213228
Value: 213180
Value: 213132
Value: 213083
Value: 213035
Value: 212987
Value: 212938
Value: 212890
Value: 212842
Value: 212793
Value: 212745
Value: 212697
Value: 212465
Value: 212417
Value: 212253
Value: 211978
Value: 211930
Value: 211882
Value: 211834
Value: 211786
Value: 211737
Value: 211689
Value: 211641
Value: 211593
Value: 211544
Value: 211496
Value: 211448
Value: 211400
Value: 211352
Value: 211303
Value: 211255
Value: 211207
Value: 211159
Value: 211111
Value: 211062
Value: 211014
Value: 210966
Value: 210918
Value: 210869
Value: 210243
Value: 210195
Value: 210145
Value: 210095
Value: 210115
Value: 210057
Value: 210009
Value: 209961
Value: 209913
Value: 209865
Value: 209763
Value: 209715
Value: 209667
Value: 209618
Value: 209567
Value: 209516
Value: 209465
Value: 209417
Value: 209369
Value: 209320
Value: 209271
Value: 209222
Value: 209174
Value: 209122
Value: 209073
Value: 209022
Value: 208970
Value: 208916
Value: 208868
Value: 208816
Value: 208855
Value: 208852
Value: 208836
€ 200.000
€ 205.000
€ 210.000
€ 215.000
27/09
15/09
03/09
22/08
10/08
29/07
17/07
05/07
Value: 205000
Value: 205000
Value: 205024
Value: 205074
Value: 205112
Value: 205162
Value: 205203
Value: 205140
Value: 205190
Value: 205240
Value: 205290
Value: 205213
Value: 205263
Value: 205275
Value: 205325
Value: 205156
Value: 205201
Value: 205247
Value: 205293
Value: 205343
Value: 205389
Value: 205421
Value: 205461
Value: 205510
Value: 205534
Value: 205580
Value: 205630
Value: 205670
Value: 205718
Value: 205758
Value: 205707
Value: 205629
Value: 205672
Value: 205599
Value: 205532
Value: 205508
Value: 205546
Value: 206980
Value: 207015
Value: 206965
Value: 206921
Value: 206865
Value: 206906
Value: 206953
Value: 206989
Value: 207033
Value: 206982
Value: 206932
Value: 206882
Value: 206832
Value: 206785
Value: 206736
Value: 206686
Value: 206636
Value: 206522
Value: 206471
Value: 206512
Value: 206556
Value: 206494
Value: 206363
Value: 206302
Value: 206252
Value: 206198
Value: 206142
Value: 206030
Value: 205963
Value: 205910
Value: 205955
Value: 205873
Value: 205823
Value: 205869
Value: 205819
Value: 205768
Value: 205719
Value: 205620
Value: 205570
Value: 205521
Value: 205471
Value: 205245
Value: 205074
Value: 205024
Value: 204975
Value: 204925
Value: 204472
Value: 204409
Value: 204354
Value: 204398
Value: 204349
Value: 204385
Value: 204434
Value: 204471
Value: 204519
Value: 204508
Value: 204558
Value: 204490
Value: 204540
Value: 204558
Value: 204600
Value: 204650
Value: 204680
Value: 204724
Value: 204768
Value: 204817
Value: 204867
Value: 204916
Value: 204867
Value: 204916
Value: 204874
Value: 204924
Value: 204973
Value: 204799
Value: 204848
Value: 204889
Value: 204939
Value: 204978
Value: 205027
Value: 205076
Value: 205118
Value: 205167
Value: 205211
Value: 205260
Value: 205211
Value: 205258
Value: 205308
Value: 205352
Value: 205401
Value: 205453
Value: 205502
Value: 205552
Value: 205602
Value: 205408
Value: 205336
Value: 205248
Value: 205191
Value: 205142
Value: 205189
Value: 205140
Value: 205048
Value: 204999
Value: 204947
Value: 204823
Value: 204765
Value: 204721
Value: 204518
Value: 204453
Value: 204400
Value: 204351
Value: 204356
Value: 204313
Value: 204046
Value: 203997
Value: 203947
Value: 203891
Value: 203839
Value: 203790
Value: 203736
Value: 203760
Value: 203710
Value: 203763
Value: 203736
Value: 203773
Value: 203722
Value: 203673
Value: 203624
Value: 203575
Value: 203526
Value: 203476
Value: 203427
Value: 203378
Value: 203329
Value: 203280
Value: 203231
Value: 203182
Value: 202968
Value: 202918
Value: 202869
Value: 202816
Value: 202764
Value: 202715
Value: 202635
Value: 202584
Value: 202509
Value: 202412
Value: 202361
Value: 202265
Value: 202195
Value: 201880
Value: 201829
Value: 201436
Value: 201378
Value: 201422
Value: 201470
Value: 201517
Value: 201565
Value: 201951
Value: 203150
Value: 203140
Value: 203190
Value: 203234
Value: 203292
Value: 203254
Value: 203302
Value: 203351
Value: 203399
Value: 203446
Value: 203495
Value: 203543
Value: 203486
Value: 203542
Value: 203466
Value: 203505
Value: 203421
Value: 207615
Value: 207664
Value: 207527
Value: 207478
Value: 207238
Value: 207285
Value: 207331
Value: 207329
Value: 207376
Value: 207352
Value: 207401
Value: 207448
Value: 207496
Value: 207543
Value: 207591
Value: 207638
Value: 207659
Value: 207707
Value: 207756
Value: 207761
Value: 207809
Value: 207853
Value: 207900
Value: 207949
Value: 207998
Value: 208045
Value: 208093
Value: 208141
Value: 208190
Value: 208238
Value: 208256
Value: 208305
Value: 208354
Value: 208332
Value: 208380
Value: 208427
Value: 208475
Value: 208521
Value: 208569
Value: 208616
Value: 208665
Value: 208713
Value: 208672
Value: 208720
Value: 208768
Value: 208816
Value: 208863
Value: 208912
Value: 208960
Value: 209006
Value: 209055
Value: 209103
Value: 209151
Value: 209199
Value: 209247
Value: 209198
Value: 209224
Value: 209272
Value: 209321
Value: 209369
Value: 209418
Value: 209387
Value: 209434
Value: 209482
Value: 209529
Value: 209477
Value: 209524
Value: 209571
Value: 209622
Value: 209670
Value: 209719
Value: 209767
Value: 209683
Value: 209731
Value: 209683
Value: 209679
Value: 209722
Value: 209770
Value: 209817
Value: 209863
Value: 209750
Value: 209799
Value: 209846
Value: 209895
Value: 209944
Value: 209992
Value: 210039
Value: 210085
Value: 210133
Value: 210181
Value: 210230
Value: 210278
Value: 210337
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210483
Value: 210531
Value: 210579
Value: 210476
Value: 210427
Value: 210379
Value: 210329
Value: 210281
Value: 210231
Value: 210182
Value: 210132
Value: 210083
Value: 210026
Value: 209978
Value: 209926
Value: 209875
Value: 209822
Value: 209869
Value: 209820
Value: 209771
Value: 209720
Value: 209671
Value: 209623
Value: 209573
Value: 209621
Value: 209573
Value: 209522
Value: 209474
Value: 209426
Value: 209473
Value: 209491
Value: 209540
Value: 209514
Value: 209563
Value: 209514
Value: 209562
Value: 209510
Value: 209557
Value: 209604
Value: 209646
Value: 209695
Value: 209650
Value: 209698
Value: 209745
Value: 212985
Value: 212944
Value: 212992
Value: 213041
Value: 213087
Value: 213132
Value: 213180
Value: 213228
Value: 213180
Value: 213132
Value: 213083
Value: 213035
Value: 212987
Value: 212938
Value: 212890
Value: 212842
Value: 212793
Value: 212745
Value: 212697
Value: 212465
Value: 212417
Value: 212253
Value: 211978
Value: 211930
Value: 211882
Value: 211834
Value: 211786
Value: 211737
Value: 211689
Value: 211641
Value: 211593
Value: 211544
Value: 211496
Value: 211448
Value: 211400
Value: 211352
Value: 211303
Value: 211255
Value: 211207
Value: 211159
Value: 211111
Value: 211062
Value: 211014
Value: 210966
Value: 210918
Value: 210869
Value: 210243
Value: 210195
Value: 210145
Value: 210095
Value: 210115
Value: 210057
Value: 210009
Value: 209961
Value: 209913
Value: 209865
Value: 209763
Value: 209715
Value: 209667
Value: 209618
Value: 209567
Value: 209516
Value: 209465
Value: 209417
Value: 209369
Value: 209320
Value: 209271
Value: 209222
Value: 209174
Value: 209122
Value: 209073
Value: 209022
Value: 208970
Value: 208916
Value: 208868
Value: 208816
Value: 208855
Value: 208852
Value: 208836
€ 200.000
€ 205.000
€ 210.000
€ 215.000
27/09
14/08
01/07
18/05
04/04
20/02
07/01
Value: 205000
Value: 205000
Value: 205000
Value: 205024
Value: 205074
Value: 205112
Value: 205162
Value: 205203
Value: 205140
Value: 205190
Value: 205240
Value: 205290
Value: 205213
Value: 205263
Value: 205275
Value: 205325
Value: 205156
Value: 205201
Value: 205247
Value: 205293
Value: 205343
Value: 205389
Value: 205421
Value: 205461
Value: 205510
Value: 205534
Value: 205580
Value: 205630
Value: 205670
Value: 205718
Value: 205758
Value: 205707
Value: 205629
Value: 205672
Value: 205599
Value: 205532
Value: 205508
Value: 205546
Value: 206980
Value: 207015
Value: 206965
Value: 206921
Value: 206865
Value: 206906
Value: 206953
Value: 206989
Value: 207033
Value: 206982
Value: 206932
Value: 206882
Value: 206832
Value: 206785
Value: 206736
Value: 206686
Value: 206636
Value: 206522
Value: 206471
Value: 206512
Value: 206556
Value: 206494
Value: 206363
Value: 206302
Value: 206252
Value: 206198
Value: 206142
Value: 206030
Value: 205963
Value: 205910
Value: 205955
Value: 205873
Value: 205823
Value: 205869
Value: 205819
Value: 205768
Value: 205719
Value: 205620
Value: 205570
Value: 205521
Value: 205471
Value: 205245
Value: 205074
Value: 205024
Value: 204975
Value: 204925
Value: 204472
Value: 204409
Value: 204354
Value: 204398
Value: 204349
Value: 204385
Value: 204434
Value: 204471
Value: 204519
Value: 204508
Value: 204558
Value: 204490
Value: 204540
Value: 204558
Value: 204600
Value: 204650
Value: 204680
Value: 204724
Value: 204768
Value: 204817
Value: 204867
Value: 204916
Value: 204867
Value: 204916
Value: 204874
Value: 204924
Value: 204973
Value: 204799
Value: 204848
Value: 204889
Value: 204939
Value: 204978
Value: 205027
Value: 205076
Value: 205118
Value: 205167
Value: 205211
Value: 205260
Value: 205211
Value: 205258
Value: 205308
Value: 205352
Value: 205401
Value: 205453
Value: 205502
Value: 205552
Value: 205602
Value: 205408
Value: 205336
Value: 205248
Value: 205191
Value: 205142
Value: 205189
Value: 205140
Value: 205048
Value: 204999
Value: 204947
Value: 204823
Value: 204765
Value: 204721
Value: 204518
Value: 204453
Value: 204400
Value: 204351
Value: 204356
Value: 204313
Value: 204046
Value: 203997
Value: 203947
Value: 203891
Value: 203839
Value: 203790
Value: 203736
Value: 203760
Value: 203710
Value: 203763
Value: 203736
Value: 203773
Value: 203722
Value: 203673
Value: 203624
Value: 203575
Value: 203526
Value: 203476
Value: 203427
Value: 203378
Value: 203329
Value: 203280
Value: 203231
Value: 203182
Value: 202968
Value: 202918
Value: 202869
Value: 202816
Value: 202764
Value: 202715
Value: 202635
Value: 202584
Value: 202509
Value: 202412
Value: 202361
Value: 202265
Value: 202195
Value: 201880
Value: 201829
Value: 201436
Value: 201378
Value: 201422
Value: 201470
Value: 201517
Value: 201565
Value: 201951
Value: 203150
Value: 203140
Value: 203190
Value: 203234
Value: 203292
Value: 203254
Value: 203302
Value: 203351
Value: 203399
Value: 203446
Value: 203495
Value: 203543
Value: 203486
Value: 203542
Value: 203466
Value: 203505
Value: 203421
Value: 207615
Value: 207664
Value: 207527
Value: 207478
Value: 207238
Value: 207285
Value: 207331
Value: 207329
Value: 207376
Value: 207352
Value: 207401
Value: 207448
Value: 207496
Value: 207543
Value: 207591
Value: 207638
Value: 207659
Value: 207707
Value: 207756
Value: 207761
Value: 207809
Value: 207853
Value: 207900
Value: 207949
Value: 207998
Value: 208045
Value: 208093
Value: 208141
Value: 208190
Value: 208238
Value: 208256
Value: 208305
Value: 208354
Value: 208332
Value: 208380
Value: 208427
Value: 208475
Value: 208521
Value: 208569
Value: 208616
Value: 208665
Value: 208713
Value: 208672
Value: 208720
Value: 208768
Value: 208816
Value: 208863
Value: 208912
Value: 208960
Value: 209006
Value: 209055
Value: 209103
Value: 209151
Value: 209199
Value: 209247
Value: 209198
Value: 209224
Value: 209272
Value: 209321
Value: 209369
Value: 209418
Value: 209387
Value: 209434
Value: 209482
Value: 209529
Value: 209477
Value: 209524
Value: 209571
Value: 209622
Value: 209670
Value: 209719
Value: 209767
Value: 209683
Value: 209731
Value: 209683
Value: 209679
Value: 209722
Value: 209770
Value: 209817
Value: 209863
Value: 209750
Value: 209799
Value: 209846
Value: 209895
Value: 209944
Value: 209992
Value: 210039
Value: 210085
Value: 210133
Value: 210181
Value: 210230
Value: 210278
Value: 210337
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210386
Value: 210434
Value: 210483
Value: 210531
Value: 210579
Value: 210476
Value: 210427
Value: 210379
Value: 210329
Value: 210281
Value: 210231
Value: 210182
Value: 210132
Value: 210083
Value: 210026
Value: 209978
Value: 209926
Value: 209875
Value: 209822
Value: 209869
Value: 209820
Value: 209771
Value: 209720
Value: 209671
Value: 209623
Value: 209573
Value: 209621
Value: 209573
Value: 209522
Value: 209474
Value: 209426
Value: 209473
Value: 209491
Value: 209540
Value: 209514
Value: 209563
Value: 209514
Value: 209562
Value: 209510
Value: 209557
Value: 209604
Value: 209646
Value: 209695
Value: 209650
Value: 209698
Value: 209745
Value: 212985
Value: 212944
Value: 212992
Value: 213041
Value: 213087
Value: 213132
Value: 213180
Value: 213228
Value: 213180
Value: 213132
Value: 213083
Value: 213035
Value: 212987
Value: 212938
Value: 212890
Value: 212842
Value: 212793
Value: 212745
Value: 212697
Value: 212465
Value: 212417
Value: 212253
Value: 211978
Value: 211930
Value: 211882
Value: 211834
Value: 211786
Value: 211737
Value: 211689
Value: 211641
Value: 211593
Value: 211544
Value: 211496
Value: 211448
Value: 211400
Value: 211352
Value: 211303
Value: 211255
Value: 211207
Value: 211159
Value: 211111
Value: 211062
Value: 211014
Value: 210966
Value: 210918
Value: 210869
Value: 210243
Value: 210195
Value: 210145
Value: 210095
Value: 210115
Value: 210057
Value: 210009
Value: 209961
Value: 209913
Value: 209865
Value: 209763
Value: 209715
Value: 209667
Value: 209618
Value: 209567
Value: 209516
Value: 209465
Value: 209417
Value: 209369
Value: 209320
Value: 209271
Value: 209222
Value: 209174
Value: 209122
Value: 209073
Value: 209022
Value: 208970
Value: 208916
Value: 208868
Value: 208816
Value: 208855
Value: 208852
Value: 208836
 • 1d
 • 1d
 • 2d
 • 2d
 • 2d
 • 2d
 • 3d
 • 3d
 • 3d
 • 3d
€ 208.836,-
Buy
waiting for confirmation
6h 25m before start Paris-Chauny + GC
 • purchased last 24h
  0
 • prizemoney
  € 23.000,-
 • sold last 24h
  0
 • #teams
  69
to procyclingstats profile
Points per specialty
GC
8
TT
60
Sprint
396
Climber
0
Classics
181


Price breakdown
Starting baseprice€ 205.000
Baseprice correction- € 2.150
Performance bonus+ € 11.071
Baseprice€ 213.921
#Teams 69*50+ € 3.450
Nominal price€ 217.371
Inflation factor* 0.960734
Price€ 208.836

Best investors in this rider
#teamProfit
1HeadDownAndSuffer€ 11.372,-
2N1C3Y3's Team€ 9.337,-
3Tonio-F€ 8.678,-
4LiefdevoordeKoers€ 8.195,-
5Spiky Pro Cycling€ 7.763,-
6Liska€ 7.760,-
7Pataty€ 6.708,-
8OraDonBosco Santeramo€ 6.540,-
9CC Vaela Vihased€ 6.378,-
10Hertje€ 6.365,-
Results
Season 2020
27/09-Paris-Chauny startlist
22/0924Paris-Camembert
19/09Giro dell'Appennino
17/0943Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli
16/094Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini
06/092Tour du Doubs
01/0941Settimana Internazionale Coppi e Bartali
96
4
Forlì › Forlì
3
3
Riccione › Riccione
22
2
Riccione › Sogliano al Rubicone
12
1
Gatteo a Mare › Gatteo
9
1
Gatteo › Gatteo
25/0895Bretagne Classic - Ouest-France
02/08Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa
28/07Vuelta a Burgos
DNF
5
Covarrubias › Lagunas de Neila
6
4
Gumiel de Izán › Roa de Duero
45
3
Sargentes de la Lora › Picón Blanco
110
2
Castrojeriz › Villadiego
44
1
Catedral de Burgos › Mirador del Castillo
23/0213Tour du Rwanda
19
8
Kigali › Kigali
2
7
Kigali › Mur de Kigali
15
6
Musanze › Muhanga
6
5
Rubavu › Musanze
16
4
Rusizi › Rubavu
2
3
Huye › Rusizi
3
2
Kigali › Huye
3
1
Kigali › Kigali
16/022Trofeo Laigueglia
05/0234Etoile de Bessèges
54
5
Alès › Alès
36
4
Le Pont du Gard › Le Mont Bouquet
86
3
Bessèges › Bessèges
10
2
Milhaud › Poulx
66
1
Bellegarde › Bellegarde
20/0131La Tropicale Amissa Bongo
6
7
Nkok › Libreville
1
6
Port Gentil › Port Gentil
6
5
Lambaréné › Bifoun
5
4
Lambaréné › Mouila
1
3
Mitzic › Ndjolé
68
2
Bitam › Oyem
3
1
Bitam › Ebolowa

Season 2019
27/09110World Championships U23 - Road Race
24/0931World Championships U23 - ITT
15/0843Tour de l'Avenir
5
10
Saint-Colomban-des-Villard › Le Corbier
58
9
Villaroger › Tignes
99
8
Brides-les-Bains › Col de la Loze/Méribel
42
7
Grésy-sur-Isere › La Giettaz
54
6
Saint-Julien-Chapteuil › Privas
100
5
Espalion › Saint-Julien-Chapteuil
18
4
Mauriac › Espalion
37
3
Montignac-Lascaux › Mauriac
21
2
Eymet › Bergerac
20
1
Marmande › Marmande
30/068National Championships Eritrea - Road Race
28/066National Championships Eritrea - ITT
02/0648Paris-Roubaix Espoirs
23/0542Ronde de l'Isard
26
4
Bélesta › Saint-Girons
60
3
Mirepoix › Quérigut
36
2
Salies-du-Salat › Castillon-en-Couserans
93
1
Toulouse › Le Mas d'Azil
19/0317African Continental Championships - Road Race
24/0229Tour du Rwanda
17
8
Kigali › Kigali
29
7
Nyamata › Kigali
30
6
Musanze › Nyamata
1
5
Karongi › Musanze
34
4
Rubavu › Karongi
55
3
Huye › Rubavu
3
2
Kigali › Huye
35
1
Kigali › Kigali
21/0172La Tropicale Amissa Bongo
4
7
Nkok › Libreville
5
6
Bitam › Oyem
5
5
Bitam › Mongomo
78
4
Mitzic › Oyem
1
3
Léconi › Franceville
75
2
Franceville › Okondja
65
1
Bongoville › Moanda