Döner Dieter

Menu
team value
€ 5.212.308,-
▼down € 637,- today
ranking
419
▲up 8 today


Winnings per day | last 14 days
 • € 0,-
 • € 0,-
 • € 0,-
 • € 1.200,-
 • € 5.079,-
 • € 7.516,-
 • € 852,-
 • € 42.709,-
 • € 1.642,-
 • € 9.215,-
 • € 5.974,-
 • € 9.925,-
 • € 8.850,-
 • € 77.211,-
 • € -5.582,-
 • € 3.859,-
 • € 19.222,-
 • € 21.896,-
 • € 3.377,-
 • € -787,-
 • € 0,-
 • € 0,-
 • € 0,-
 • € 5.000.000,-
 • € 1.200,-
 • € 5.079,-
 • € 7.516,-
 • € 852,-
 • € 42.709,-
 • € 1.642,-
 • € 9.215,-
 • € 5.974,-
 • € 9.925,-
 • € 8.850,-
 • € 77.211,-
 • € -5.582,-
 • € 3.859,-
 • € 19.222,-
 • € 21.896,-
 • € 3.377,-


Teamvalue over time
€ 5.000.000
€ 5.050.000
€ 5.100.000
€ 5.150.000
€ 5.200.000
€ 5.250.000
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
€ 5.000.000
€ 5.050.000
€ 5.100.000
€ 5.150.000
€ 5.200.000
€ 5.250.000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
€ 5.000.000
€ 5.050.000
€ 5.100.000
€ 5.150.000
€ 5.200.000
€ 5.250.000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
€ 5.000.000
€ 5.050.000
€ 5.100.000
€ 5.150.000
€ 5.200.000
€ 5.250.000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
€ 0
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
€ 0
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
€ 0
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5000000
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
€ 0
Value: 5000000
Value: 5000000
Value: 5001200
Value: 5006279
Value: 5013795
Value: 5014647
Value: 5057356
Value: 5058998
Value: 5068213
Value: 5074187
Value: 5084112
Value: 5092962
Value: 5170173
Value: 5164591
Value: 5168450
Value: 5187672
Value: 5209568
Value: 5212945
Value: 5212158
Value: 5000000
Value: 5000000
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
Value:
 
Riders on team
win/loss salesvalue ridervalue
#RiderPurchasedTime on teamPurchase priceMidnight valueValueUp/downTax €Tax %SalesvalueWin/lossValue up/down since midnight
1BUCHMANN Emanuelstart22d€ 760.000,-€ 755.717,-€ 755.717,- ▼  € 4.283,---€ 755.717,- ▼  € 4.283,- ▼  € 545,-
2PINOT Thibautstart21d€ 730.000,-€ 730.953,-€ 730.953,-▲  € 953,---€ 730.953,-▲  € 953,- ▼  € 477,-
3BENNETT Samstart22d€ 690.000,-€ 687.319,-€ 687.319,- ▼  € 2.681,---€ 687.319,- ▼  € 2.681,- ▼  € 546,-
4VAN AERT Wout02/084d 18h€ 597.366,-€ 604.410,-€ 604.410,-▲  € 7.044,-€ 15.761,-2.6€ 588.649,-▲  € 7.044,-▲  € 363,-
5LANDA Mikelstart22d€ 585.000,-€ 589.568,-€ 589.568,-▲  € 4.568,---€ 589.568,-▲  € 4.568,- ▼  € 425,-
6MÜHLBERGER Gregorstart21d€ 286.000,-€ 292.990,-€ 292.990,-▲  € 6.990,---€ 292.990,-▲  € 6.990,- ▼  € 211,-
7CHAVES Estebanstart22d€ 247.000,-€ 269.297,-€ 269.297,-▲  € 22.297,---€ 269.297,-▲  € 22.297,-▲  € 155,-
8KÄMNA Lennardstart22d€ 251.000,-€ 249.020,-€ 249.020,- ▼  € 1.980,---€ 249.020,- ▼  € 1.980,- ▼  € 329,-
9DE GENDT Thomasstart22d€ 227.000,-€ 229.455,-€ 229.455,-▲  € 2.455,---€ 229.455,-▲  € 2.455,- ▼  € 116,-
10
06/080d 15h
€ 10.680,-4.7
11
06/080d 18h
€ 9.968,-4.6
12ZABEL Rickstart21d€ 120.500,-€ 120.655,-€ 120.655,-▲  € 155,---€ 120.655,-▲  € 155,- ▼  € 87,-
13CAVENDISH Markstart21d€ 62.000,-€ 64.672,-€ 64.672,-▲  € 2.672,---€ 64.672,-▲  € 2.672,- ▼  € 97,-
14KOOIJ Olav02/084d 18h€ 59.976,-€ 64.424,-€ 64.424,-▲  € 4.448,-€ 1.680,-2.6€ 62.744,-▲  € 4.448,- ▼  € 196,-
15
05/082d 3h
€ 2.405,-3.9
€ 5.164.457,-
full overview
Last purchased riders
DateRiderPrice
06/08
06/08
05/08
02/08KOOIJ Olav€ 59.976,-
02/08VAN AERT Wout€ 597.366,-
16/07PÖSTLBERGER Lukas€ 143.000,-
16/07BRÄNDLE Matthias€ 183.500,-
16/07MÜHLBERGER Gregor€ 286.000,-
16/07CAVENDISH Mark€ 62.000,-
16/07NIEUWENHUIS Joris€ 124.000,-
more
Last sold riders
DateRider#daysProfit/lossAnalyze
06/08PÖSTLBERGER Lukas21 ▼  € 599,-analyze
06/08NIEUWENHUIS Joris21 ▼  € 26,-analyze
05/08ARNDT Nikias20 ▼  € 1.113,-analyze
02/08CAVAGNA Rémi17 ▼  € 1.549,-analyze
02/08BRÄNDLE Matthias17 ▼  € 3.374,-analyze
more

Teamvalue explained
Initial cash€ 5.000.000
Investment surplus € -5.121.949
Value of riders € 5.164.457
Prizemoney€ 169.800
Corrections € 0
Teamvalue€ 5.212.308


cash
€ 47.851,-
total prizemoney
€ 169.800,-
total transfers
25
total value increase
€ 212.308,-
prizemoney
€ 169.800,-
80%
short-term investments
€ 0,-
0%
long-term investments
€ -6.661,-
-3%

Prizemoney today
TimeRace#RidersPrizemoney

Prizemoney yesterday
TimeRace#RidersPrizemoney
18:30Czech Tour
18:25Tour de Pologne
15:41Mont Ventoux Dénivelé Challenge
more

last corrections
DateTypeValue
more

Player leagues
#League